Program za Servis

Program za vodjenje Servisa mobilnih telefona, računara, tableta, navigacionih uređaja

• vodi evidenciju popravki
• provjerava da li je imei uređaja dobar ili ne
• štampa servisne listove i garancije na A4, A5, termalni printer 80 mm i 58 mm
• servisni uslovi do 5000 karaktera
• garantni uslovi do 5000 karaktera
• program uči od vas sve ono što upisujete u polja pa vam nudi predloge popravki, proizvođače, modele koje ste upisivali ranije pa je upis ubrzan
• šalje SMS korisnicima kada je uređaj završen
• šalje SMS korisnicima o prijemu
• šalje Email korisnicima kada je uređaj završen ( posebna licenca doplaćuje se)
• šalje Email korisnicima o prijemu ( posebna licenca doplaćuje se)
• ima dozvole admin, kasir, serviser, kasir-serviser
• admin može pristupiti bilo kojem dijelu programa i vršiti izmjenu bilo kojih podataka
• kasir može vršiti prijem, izdavanje uređaja kao i pregledati dnevni izvještaj
• serviser ima poseban panel na kome može upisati-izabrati vrstu usluge i rezervni dio koji je ugrađen
• kasir-serviser može da radi prijem, popravku, izdavanje uređaja kao i pregled dnevnog izvještaja
• lager rezervnih djelova skida sa stanja kada serviser ugradi dio
• mogućnost automatskog dodavanja cijene dijela sa ugradnjom u servisnom panelu pa je samim tim znatno ubrzano upisivanje
• admin može provjeriti koliko je serviser završio uređaja koje uređaje, koliko je utrošeno djelova i koliko je zarada po serviseru ili ukupno
• integracija sa vašim veb sajtom za provjeru statusa uređaja u realnom vremenu
• mogućnost slanja promocija, akcija itd.
• prijava izgubljenih ili ukradenih uređaja i automatska provjera
• ostale funkcije koje ubrzavaju i olaksavaju vaše poslovanje

Program funkcioniše po sistemu “SERVER – CLIENT” što znači da je baza podataka centralizovana na jednom mjestu (serveru) a bazi podataka možete pristupiti sa bilo koje lokacije ako posjedujete internet konekciju i program. Server pravi kopiju podataka na svaka 24 sata, što znači da u slučaju kvara računara, diska i sl. Vaši podaci ostaju sačuvani. Dakle, ovaj program nudi kompletnu sigurnost i zaštitu podataka.

 

Program možete koristiti potpuno besplatno 30 dana.