Program za rate i veresiju

Program za plaćanje na rate je napravljen na zahtjev velikog broja korisnika sa ciljem da se poslovna aktivnost učini jednostavnijom, lakšom i efikasnijom .
U saradnji sa korisnicima uspjeli smo da napravimo program prilagodjen potrebama istih.

Program za rate nudi brojne prednosti i spada u grupu kompjuterizovanih sistema sto znači da:

 • organizuje datume za uplatu rata
 • pronalazi koja rata je dospjela za plaćanje
 • obavještava o korisnicima koji treba da plate ratu trenutnog datuma
 • obavještava o korisnicima koji kasne i koliko dana kasne sa uplatom rate
 • izvlači statistiku za svakog korisnika pojedinačno, koliko dana je korisnik kasnio sa uplatom ili je platio prije
  kao i status da li je dobar ili loš korisnik na osnovu izvršenih uplata
 • provjerava da li je JMBG dobar ili ne
 • obračunava preostali dug
 • obračunava vrijednost rate
 • nudi pregled dnevnih i periodičnih izvještaja
 • štampa zakonske izjave koje su validne za sudskog izvršioca za slučaj prinudne naplate
 • štampa zakonske izjave za garanta-jemca za sudskog izvršioca za slučaj prinudne naplate
 • štampa potvrde o izvršenim uplatama
 • štampa finansijske izvještaje
 • možete izabrati jedan od dva tipa slanja SMS (SMS preko servera(SMS dolazi sa nazivom firme ili prodavnice ) ili SMS preko internet modema)
 • automatski obavještava korisnike o dospijeću rate putem SMS poruka
 • šalje automatske SMS poruke korisnicima koji kasne
 • šalje automatske SMS poruke korisnicima koji izvrše uplatu
 • vrši pretragu korisnika iz baze po imenu, prezimenu, broju telefona ili JMBG
 • popunjava podatke ako je stari korisnik
 • administrator može dodavati korisnike i njihova prava
 • administrator može vršiti ispravku unešenih podataka
 • administrator može pregledati informacije iz drugih prodavnica-baza ako za to ima odobrenu licencu
 • administrator i user mogu pregledati datum isteka licence
 • radi automatsku nadogradnju programa
 • možete slati promotivne SMS poruke svojim korisnicima

Dodatak za sindikate i firme (posebna licenca-doplaćuje se)

 • dodavanje neograničen broj sindikata-firma
 • izvještaji za sindikate
 • kartica za svaki sindikat posebno i za svakog korisnika posebno
 • program sam pravi pripremu za slanje obustave kredita automatski popunjenu

Program funkcioniše po sistemu “SERVER – CLIENT” što znači da je baza podataka centralizovana na jednom mjestu (serveru) a bazi podataka možete pristupiti sa bilo koje lokacije ako posjedujete internet konekciju i program. Server pravi kopiju podataka na svaka 24 sata, što znači da u slučaju kvara računara, diska i sl. Vaši podaci ostaju sačuvani. Dakle, ovaj program nudi kompletnu sigurnost i zaštitu podataka.
U slučaju da posjedujete jednu licencu, možete svojoj bazi podataka pristupiti sa više računara. U slučaju da posjedujete više licenci tj. više baza podataka (ako imate više poslovnih objekata za svaki morate imati posebnu licencu-bazu podataka) sa jednog programa možete pristupiti svim bazama podataka za koje imate licence.

Program za organizovanje rata detaljna video upustva

PROGRAM MOŽETE KORISTITI POTPUNO BESPLATNO 30 DANA .